נייס

נייס קשרי משקיעים

החברה עוסקת בפיתוח וייצור תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים בגופים פיננסיים וביטחוניים.

Stock Information
נייס
צבע עור
תינוק כחול
פרטי התקשרות

נייס

החברה עוסקת בפיתוח וייצור תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים בגופים פיננסיים וביטחוניים.