בנק לאומי לישראל בע"מ

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאים ומחזיק ב"קנון".

www.leumi.co.il