כימיקלים לישראל בע"מ

כימיקלים לישראל בע"מ

חברת האם של חברות המפיקות אשלג,כימיקלים,פוספטים ודשנים.

www.icl-group.com

צבע עור
תינוק כחול