ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת

השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה כ-29% משדה הגז "תמר".