פז חברת הנפט בע"מ

החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק,בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד, ושולטת ב"פזגז".

www.paz.co.il

 

צבע עור
תינוק כחול