אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת

השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה 23% משדות הגז "ים תטיס" ו"לויתן" וכ-16% משדה הגז "תמר".

www.delekenergy.co.il

צבע עור
תינוק כחול