סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ

החברה עוסקת בייצור ושיווק מערכות ביתיות להכנת משקאות מוגזים.

 

www.sodastream.com

צבע עור
תינוק כחול