הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים,ושולט ב"אוצר החייל", "בנק פאג"י" ו"בנק מסד".

 

www.fibi.co.il

צבע עור
תינוק כחול